Qmt-care produkter är sjukhusens alternativ för att möta framtiden. Här finns all den utrustning som behövs för sjukvårdens senaste teknik inom sug- och syrgasutrustning och övriga tillbehör för sjukvårdsrummet.