Dialyspelare

Q-Pelaren från Qmt care ab är en mediaförsörjningsenhet av el, gas, dialyskoncentrat, samt dialysvatten för dialysavdelningar. Bloddialys är en kvalificerad process och pressande för patienten, därför har vi lagt stor vikt vid design, materialval, funktion, miljö och ekonomiska aspekter. Den kompakta desig- nen gör att produkten smälter bättre in i miljön, minskar sjukhusintrycket för patienten och ger en god ergonomisk arbetsmiljö. Alla ytor är stora och släta för att underlätta vid rengöring samt minska möjlig- heter för kläm- eller skärskador. Placeringen av de olika uttagen och skenorna är gjorda för att erhålla en bra arbetshöjd. Frontplåtarna, vask och sidokanaler är tillverkade i rostfritt stål för att förhindra korrosion.