Eksjö dialys har det senaste exemplet på vår flexibla pelare

När Eksjö lasarett skulle bygga ny dialysavdelning hade projektledningen klara tankar om hur man ville ha sitt försörjningssystem. Det skulle vara hygieniskt och flexibelt. Man lade stor vikt vid att det skulle vara effektivt och enkelt att göra rent på avdelningen, därför ville man bland annat ha fritt på golvet.

Qmt tog tillsammans med kliniken fram en kundanpassad lösning. Man installerade vägghängda pelare och den nya integrerade takanslutningen användes. Därmed fick man en hygienisk och elegant dialysavdelning. Personalen var med och påverkade projektet under hela förloppet. Därmed har Eksjö lasarett fått en dialysklinik som personalen är mycket nöjd med och som fungerar enligt de ursprungliga kraven.

Bloddialys är en kvalificerad process och pressande för patienten. Därför har vi på Qmt lagt stor vikt vid design och materialval liksom funktions- och miljöaspekter på våra dialyspelare. Den kompakta designen gör att produkten smälter in i miljön på ett sätt som minskar sjukhusintrycket för 
patienten och ger en god ergonomisk arbetsmiljö för personalen.

Ett flexibelt utförande av Qmt-cares dialyspelare är på plats på sjukhuset i Eksjö.

Ny integrerad takanslutning.

Vägghängd pelare på Eksjö dialysavdelning.