Service och underhåll

Som brukare av ett medicinteknisk utrustning förväntar man sig att det alltid skall fungera. 
Qmt-cares produkter är i de flesta fall underhållsfria. Där underhåll och service krävs
beskrivs det i medföljande dokument.

Om det tråkiga skulle inträffa att produkten inte fungerar, går det bra att ta kontakt med vår serviceavdelning. Det går även bra att skicka in produkten till oss och då vill vi att ni fyller i vår retursedel och skickar med den tillsammans med följesedeln. Retursedeln finns här.