Medicinska gaser

Qmt-cares systerföretag Qmt-tech tillhandahåller ett komplett utbud av utbildningar i medicinska gassystem. Utbildningarna vänder sig till uppdragsgivare med olika utbildningsbehov inom medicinska centralgassystem.

Deltagare kan i vissa fall efter genomförd utbildning erhålla certifikat från den aktuella utbildningen om ett medicinskt gassystem. Utbildningarna i Qmt´s regi är specifikt anpassade enligt SIS HB 370 samt gällande standarder nationellt och internationellt.

Syfte och omfattning

De flesta landsting och branschen i övrigt ställer allt högre krav på kompetensen hos installatörer och projektörer för upprättande av medicinska gassystem. Syftet med våra utbildningar är att ge de erforderliga kunskaper inom respektive område som krävs samt för att genomföra en säker projekteringsamt drift och därtill i vissa fall kunna bli certifierad inom aktuellt område.
Den sökande måste uppfylla ställda kvalifikationskrav för erhållande av certifikat samt upprätthålla sin kompetens efter avslutad utbildning.

Föreläsare

Våra föreläsare och gästföreläsare är besiktningsmän och branschkunniga personer med flerårig erfarenhet av och kunskap om medicinska gasanläggningar. Våra föreläsare har god kännedom om och är välförtrogna med aktuella ISO-standarder liksom SIS HB 370.