Qmt försörjningssystem till dialysavdelningen i Falun

När Falu lasarett skulle bygga ny dialysavdelning hade projektledningen klara tankar om hur man ville ha sitt försörjningssystem. Det skulle vara ergonomiskt, flexibelt och inte se så ”stort” ut.
Man lade stor vikt vid att det skulle vara effektivt och enkelt att göra rent på avdelningen. Därför ville man ha fritt på golvet.

Qmt gjorde tillsammans med Gambro en insats för att få fram en kundanpassad lösning. Stora delar av systemet kunde byggas in i väggen. Därmed blev alltihop litet, smidigt och elegant.

Personalen var med och påverkade projektet under hela förloppet. Därmed har Falu lasarett fått en dialysklinik som personalen är mycket nöjd med och som fungerar enligt de ursprungliga kraven på systemet.

Nytt utförande av Qmt-cares dialyspelare på plats på sjukhuset i Falun.

Sjukhuset i Falun valde dialyspelare från Qmt-care.

Vägghängd dialyspelare på Falu lasarett.