Förgreningsuttag SMART

Qmt-cares medicinska gasuttag SMART används som oförväxlingsbar anslutningspunkt för medicinska gaser. Uttaget är direkt integrerat i
IVA-Klove för att kunna hängas upp på IVA-Skena, enkelt och stabilt då förgrening av gasuttag önskas.

SMART finns i utförande för samtliga medicin­ska gaser. SMART ansluts enkelt med slang till medicinskt gasuttag.

Produkten levereras ren och styckförpackad i svetsad påse. SMART uppfyller kraven i stan­darderna EN ISO 9170-1, EN ISO 7396-1, EN ISO 19054, SS 8752430, EN 14971 samt nationell norm SIS HB 370 och är CE-märkt.

Beställningsinformation:

QMTC7180 X, Gassort X, Antal uttag X, Upphängning X, Snabbkoppling
  1, Oxygen 1, 1 1, Slitsfäste 1, Rak Hane
  2, Lustgas 2,
2
2, Fast klove 2, Vinklad hane
  3, Andningsluft 3,
3
       
  4, Instrumentluft

       
  5 Koldioxid            
  6 Utsug            
  7 Utlopp            

 

 

 

 

 

Ex. QMTC71803222, Förgreningsuttag SMART för AIR med fast klove och vinklad snabbkopplignshane.

Förgreningsuttagen levereras med 1m slang som standard.


Artikelnr: QMTC7180xxxx


« Gå tillbaka