Q-Pelare Mini

Bloddialys är en kvalificerad process och pressande för patienten. Därför har vi har lagt stor vikt vid design, materialval, funktion, miljö och ekonomiska aspekter.

Q-pelaren MINI från Qmt-care är en samlad helhetslösning för tillförsel av el, gas, lösningar samt dialys­vatten för dialysavdelningar. Dessutom kopplas avfallsprodukter till avloppet.

Vid framtagningen av Q-pelaren MINI har utformning och kompakt design prioriterats, för att den lätt skall smälta in i sin miljö.

Q-pelaren MINI finns i ett flertal varianter (se separat blad) för en eller två patientplatser eller för instal­lation i teknikerrum/apparatrum.

Användandet av Q-pelare MINI ger:

• mer golvarea/patientplats.

• en mer ekonomisk totallösning.

• mindre teknisk apparatur (patienten känner mindre att han/hon är på sjukhus).

• en kortare renvattenslinga (mindre risk för bakterieväxt).

 

Uppfyllda standarder: EN ISO 7396-1, EN ISO 7396-2, EN ISO 9170-1, EN ISO 9170-2, EN ISO 5359, EN ISO 11197, EN 60601-1-8, EN 1041

Artikelnr: QMTC 70141XX

Relaterade produkter


« Gå tillbaka