Q-Pelare

Q-Pelaren från Qmt-care ab är en mediaförsörjningsenhet av el, gas, dialyskoncentrat, samt dialysvat­ten för dialysavdelningar. Bloddialys är en kvalificerad process och pressande för patienten, därför har vi lagt stor vikt vid design, materialval, funktion, miljö och ekonomiska aspekter. Den kompakta desig­nen gör att produkten smälter bättre in i miljön, minskar sjukhusintrycket för patienten och ger en god ergonomisk arbetsmiljö. Alla ytor är stora och släta för att underlätta vid rengöring samt minska möjlig­heter för kläm- eller skärskador. Placeringen av de olika uttagen och skenorna är gjorda för att erhålla en bra arbetshöjd. Frontplåtarna, vask och sidokanaler är tillverkade i rostfritt stål för att förhindra korrosion.

Produkten finns i ett flertal varianter för en eller två patientplatser. Det som skiljer dem åt är bestyck­ningen av el och gas. Elkanalerna, en per sida/patientplats, utrustas enligt dialysavdelningens öns­kemål. Eluttag riktade åt sidan förhindrar störande sladdar hängande framför vasken och gasuttagen. Dessutom underlättar det åtkomsten av vasken där uttagen för renvatten och koncentrat finns. Q-pela­ren går att beställa även med elkanal i fronten.

QMTC 70140XX Q-Pelare medieförsörjningsenhet av el, gas, dialyskoncentrat samt dialysvatten för dialysavdelningar. Finns i enkelt och dubbelt utförande med en mängd olika tillbehör.

 

Artikelnr: QMTC 70140XX

Relaterade produkter


« Gå tillbaka