Förgreningsuttag Parallell

Qmt-cares medicinska förgreningsuttag an­vänds som oförväxlingsbar uttagspunkt för medicinska gaser och finns i utförande för samtliga medicinska gaser. Förgreningsuttag Parallell finns för 2-5 gasuttag.

Medicinskt förgreningsuttag är försett med Qmt-cares oförväxlingsbara snabbkopplingshonor som har särskilt stort flöde genom stor anslutnings­diameter samt ett optimerat ventiltvärsnitt.

Produkten levereras ren och styckförpackad i svetsad påse. Qmt-cares medicinska förgreningsuttag uppfyller kraven i standarderna EN 737-1, EN ISO 7396-1, SS 8752430, EN 14971 samt nationell norm SIS HB 370 och är CE-märkt.

QMT 720100XXG alt I Medicinskt förgreningsuttag används för effektiv förgrening av medicinska gasut­tag. Gasuttagen är oförväxlingsbara samt märkta med gasspecifik färgkod samt märkta med klartext för respektive gas. 

Artikelnr: QMTC 7190XXX


« Gå tillbaka