Snabbkopplingshanar

Qmt-cares heltäckande sortiment av rost­fria snabbkopplingshanar finns för förekom­mande medicinska gaser. De tillverkas enligt SS 8752430 och är oförväxlingsbara. Rostfritt material har valts för att kunna öka genomlop­pet och att få ökad livslängd. Genom elek­tropolering ges ytorna bättre ytfinhet och det sparar därmed uttagens o-ringar. Efter kontroll och avfettning (SS-EN ISO 9170-1, SIS HB 370) styckförpackas produkten i plastpåse som förseglas genom svetsning. Uttag för alla gas­typer kan levereras med rekylskydd, som extra tillbehör. Dock ej för syrgas p g a säkerhetsskäl och praxis i branschen.

 

QMTC 715XXXX Rostfri medicinsk snabbkopplingshane, elektropolerad med stort genomflöde. Avfettad enligt SIS HB 370. Produkten är CE-märkt.

QMTC 715 X
X
X
X  
  0 Standard R Rak S Slang 1 Oxygen
  1 Rekylskydd V Vinklad G Gänga M11 utv. 2 Lustgas
      L Ledad     3 Andningsluft
              4 Instrumentluft
              5 Medicinsk Koldioxid
              6 Utsug
              7 Utlopp
              9 Mix-A
              0 Mix-T
              10 Vakuum
              11
Oxygen + Lustgas
             

Artikelnr: QMTC 715 XX XX


« Gå tillbaka

Produktinformation