IVA-Skena och EU-Skena

Qmt-care IVA/EU-skena används i ope­rationssalar, intensivvårdsavdelningar, vårdavdel­ningar etc. för upphängning av vårdutrustning som flödesmätare, ejektorsugar, lampor m.m.

Qmt-cares IVA/EU-skena är mycket flexibel tack vare få och flyttbara väggfästen, som på grund av skenans vridstyva konstruktion kan sitta med 600 mm mel­lanrum. Produkten är även lätt att montera på olika väggunderlag eller medicinsk utrustning. Kan bestäl­las med max längd 6 meter.

Produkten uppfyller standard EN ISO 19054 och är CE-märkt.

QMTC-7180002-XXXX EU-skena
QMTC-7180003-XXXX IVA-skena
*XXXX ange längd i mm

Artikelnr: QMTC-718000X-XXXX


« Gå tillbaka