Vårdrumspanel

Qmt-techs vårdrumspanel är en för­sörjningsenhet för medicinska gaser och el. Vårdrumspanelen finns i olika utföranden för bästa kundanpassning och optimal lösning för aktuell verksamhet.

Panelen kan levereras i en rad olika varian­ter och bestyckas efter önskemål och krav. Den kan levereras i 1-fack, 2-fack, 3-fack eller 4-fack beroende på specifikation och behov. Panelen kan beställas i varierande längder. El och gas placeras i separata kana­ler med ett avstånd på minst 200 mm mellan eluttag och gasuttag (kravet gäller dock inte Andningsluft eller Instrumentluft).

Elbestyckning utförs enligt önskemål från kund med såväl plintar som olika typer av uttag.

Gasuttagen kan antingen placeras i front av panelen, alternativt på undersidan av panelen för att minska intrycket av slangar i panelen. Vårdrumspanelen kan utrustas med IVA-skena för upphängning av medicinteknisk utrustning och/eller läs-/undersökningslampa. Vårdrumspanelen har släta ytor för att underlätta rengöring.

Vårdrumspanelen uppfyller standarder:
EN ISO 9170-1, EN ISO 7396-2, EN ISO 7396-1, EN ISO 9170-2, EN ISO 5359,
EN 60601-1-8, EN ISO 14971 och SIS HB 370.
Produkten är CE-märkt.

 

Artikelnr: QMTC 7-4421-2212-XXXX


« Gå tillbaka

Kontakta oss

Henrik Holmberg

Platschef

+46(0)480-44 02 03

+46(0)708-44 02 38

Produktinformation